PIRINEUS TV. LA GESTIÓ EFICAÇ DEL TEMPS

20/11/2015

Resum de la jornada de formació a l'Escola Agrària del Pallars, fet per la TV, cadena pirenaica.

Gestionar el propi temps és gestionar la vida i això repercuteix favorablement en la situació personal i laboral de cada individu. Partint d’aquesta afirmació doncs, l’Escola Agrària del Pallars ha organitzat una jornada sobre la Gestió eficaç del temps.

Aquest curs tanca un cercle de cursos duts a terme per l’Escola que han passat per la innovació, la comercialització i tècniques de captació de clients, sempre mirant de cara en fora, i aquest el que pretén és mirar de cara endins.

La idea del curs no és una formació teòrica sobre organització del temps, sinó que el que es busca és que cada persona en surti havent definit alguna de les seves prioritats.

La jornada ha comptat amb una vintena de persones de diferents sectors professionals tant del Pallars Jussà com del Pallars Sobirà que han participat activament en la jornada fent aportacions sobre les seves experiències que han servit per exemplificar els diferents aspectes relacionats amb la gestió del temps que s’han tractat.