Registre confidencialitat

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT DEL COACHEE

La base de dades de JOANA FRIGOLE PERACAULA , està protegida d’acord amb els requisits de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades i informació que ens facilita el coachee són tractades de forma totalment confidencial i tenen com a única finalitat la d’incorporar-les a la nostra base dades com a participants ens processos de coaching i per a que el coach pugui fer seguiment professional del procés d’acompanyament.

PUBLICITAT I INFORMACIÓ PERIÒDICA D’ACTIVITATS

Si ho desitges, les teves dades seran incorporades a la nostra base de dades per a l’enviament de publicitat de les nostres activitats de formació i consultoria en general.

Desitges formar part de la bbdd de JOANA FRIGOLE per a rebre publicitat i informació periòdica de les activitats?

Els participants tenen el dret d’accedir, modificar, ampliar o donar-se de baixa de la nostra base de dades, en qualsevol moment. I perquè consti que he rebut la informació oportuna i dono el meu consentiment, signo el present,