La indecisió permanent: Si t’enrotlles amb tu mateix no faràs ni deixaràs fer.

Fes una petita acció que et permeti sortir de la indecisió i recorda que tot el que facis forma part de processos d’aprenentatge que tens pendents de fer, tant si surt com tu havies planificat, com si el resultat es totalment diferent.