El futur no està escrit. Si tu no el dissenyes algú ho farà per tu.