UN NOU ENFOCAMENT DELS RRHH: DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL, FEEDBACK 360º I COACHING

04/02/2014

Organitzat per la FES d'Olot.

El potencial de desenvolupament, capacitat d'adaptació al canvi i esperit de superació de les adversitats, s'estan convertint en vertaders predictors de l'èxit organitzatiu.

Així doncs, el repte de RRHH, serà el de convertir-se en motor i impulsor de la gestió del canvi, dissenyant un pla de treball que parteixi d'un mapa competencial, i posar en marxa recursos i eines que potenciïn el poder i potencial de les persones i els equips.

√ El Feedback és una eina que ens permet obtenir i comparar una visió completa del rendiment de cada professional, la identificació de fortaleses i punts de millora. La informació que s'extreu és molt útil per l'elaboració dels plans de desenvolupament individual. També ens permet establir un estil de direcció participatiu, crear un canal de comunicació entre responsables i col·laboradors, establint compromisos mutus en relació als resultats de l'organització.

√ Aquests processos de feedback prendran el seu sentit quan a traves del coaching, acompanyem a les persones a descobrir altres punts de vista, a discriminar les creences que limiten l'assoliment dels seus objectius, a potenciar els seus propis recursos i modificar les seves accions per aconseguir resultats diferents.

http://fes.olot.cat/inici?task=view_detail&agid=587&year=2014&month=02&day=04