LIDERANT LA INNOVACIÓ EN EL TURISME RURAL

24/04/2013

Curs organitzat per el CENTRE DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA DEL PALLARS.

Les empreses i organitzacions necessiten talent creatiu, persones capaces de descobrir alternatives de solució diferents. Si continuem fent el mateix de sempre, obtindrem els mateixos resultats de sempre.

El desenvolupament de talent creatiu requereix l'habilitat de saber-se plantejar preguntes, problemes, reptes i objectius que no hagin estat formulats, essent capaços d'identificar noves oportunitats on altres persones només hi han detectat dificultats.

Anirem descobrint, com es generen les idees innovadores i perquè algunes idees funcionen i en d'altres no es compleixen les nostres expectatives. T'acompanyarem en el procés de descoberta que et permeti perfilar un pla d'actuació per a posicionar el turisme rural i el teu projecte, buscar i identificar noves oportunitats, generant noves propostes de millora i innovació que puguis portar a la pràctica amb efectivitat.

talarninnovacio-turisme-rural24041321.pdf (334.56 Kb)