HABILITATS DE RELACIÓ INTERPERSONAL PER A EMPRENEDORS: ASSERTIVITAT I EMPATIA

29/11/2011

Taller organitzat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Si desenvolupem el projecte d'empresa, un dels factors més importants del dia a dia serà la interacció humana. Amb aquest taller et proposem el repte de descobrir i aprendre noves formes de veure i viure les relacions, facilitant eines que permetin afrontar els conflictes interpersonals amb proactivitat i positivisme, manifestant els propis criteris d'una forma assertiva, positiva i constructiva.

L'assertivitat és molt més que dir "si" o "no". Implica reconèixer i expressar els sentiments, prendre decisions i actuar sense agredir els altres. I, sempre, fent-se responsable de les pròpies actuacions. Contràriament al que es pot pensar, no és una habilitat amb la qual ja "s'hi neix", sinó que és quelcom après, especialment en el període de la infància. Per tant, podem adquirir noves habilitats que ens ajudin a ser més efectius a l'hora de tenir en compte les pròpies necessitats i manifestar els propis criteris i objectius