GESTIÓ DEL TEMPS I DE L'ESTRÉS. UNA MISSIÓ IMPOSSIBLE?

11/02/2014

Curs organitzat per l'Institut de Ciències de l'Edudació Josep Pallach. Dies 11, 18 i 25 de Febrer de 2014.

L'exercici de la professió, porta implícita situacions estressants, sigui perquè els conflictes que s'hi gestionen van associades a una càrrega emocional, sigui per la pressió del temps provocada pel compliment de terminis.

Aquest seminari va dirigit a aquells professionals que tenen especial interès en optimitzar la gestió del seu temps, millorar la seva eficàcia professional i també ampliar les seves possibilitats de dirigir les seves actuacions, podent gaudir de forma més estable i permanent del propi benestar.  Anirem més enllà de la recerca del "desconnectar" i plantejarem formules que ens permetin gaudir del dia a dia i la quotidianitat, enfortint la pròpia autoestima, descobrint noves habilitats que t'ajudin a ser més efectiu a l'hora de valorar les situacions, a desenvolupar la capacitat per a consolidar actituds emocionalment saludables, a recuperar-te després de les adversitats i afrontar reptes de futur.

http://www.udg.edu/tabid/6126/Default.aspx?ID=1430