GESTIÓ DEL TEMPS I DE L'ESTRÈS. Una Missió impossible? (2015)

15/04/2015

Curs organitzat per l'Institut de Ciències de l'Edudació Josep Pallach. Dies 15, 22 i 29 d'Abril de 2015.

Aquesta activitat forma part del Pla Marc de Formació del Personal Docent i Investigador de la UdG i està adreçada exclusivament a aquest col·lectiu.

Aquest curs va dirigit a aquells professionals que tenen especial interès en optimitzar la gestió del seu temps, millorar la seva eficàcia professional i també ampliar les seves possibilitats de dirigir les seves actuacions, podent gaudir de forma més estable i permanent del propi benestar.

Anirem més enllà de la recerca del "desconnectar" i plantejarem formules que ens permetin gaudir del dia a dia i la quotidianitat, enfortint la pròpia autoestima, descobrint noves habilitats que t’ajudin a ser més efectiu a l’hora de valorar les situacions, a desenvolupar la capacitat per a consolidar actituds emocionalment saludables, a recuperar-te després de les adversitats i afrontar reptes de futur.

 

http://www.udg.edu/tabid/6126/Default.aspx?ID=1628