ESTRATÈGIES DE COACHING PER A EMPRENEDORS QUE VOLEN LIDERAR UN CANVI

23/10/2012

Formació organitzada per l'Ajuntament de Roses. Dies 23 i 25 d'Octubre de 2012.

El tret diferencial dels emprenedors radica en la seva capacitat per a assolir resultats extra-ordinaris. No només en termes d'eficiència i efectivitat, sinó en la capacitat per a diferenciar-se aconseguint allò que altres han considerat impossible.

Quan un emprenedor vol millorar els resultats que està obtenint, li caldrà replantejar-se la seva forma d'entendre i percebre la realitat, anant més enllà dels objectius operatius.

Haurà de generar: una visió desafiant i engrescadora, aprendre a distingir el que és necessari del que realment és un repte, desenvolupar la seva capacitat de crear un context que li faciliti una xarxa de relacions enriquidores i mantenir presents els valors que voldrà preservar.

En aquest curs, hem adaptat les estratègies que utilitzem els coach professionals per a acompanyar a les persones a superar reptes i canvis, a les circumstàncies que s'afronta un emprenedor.

http://www.roses.cat/ca/agenda/agenda.aspx?IdEsdeveniment=3540&IdProgramacio=3554&Data=01/10/2012&DataMinim=01/10/2012&DataMaxim=01/10/2012&Mes=10&Any=2012