ESTRATÈGIES COACHING APLICADES A LA DOCÈNCIA.

20/01/2016

Curs organitzat per l'Institut de Ciències de l'Edudació Josep Pallach de l'UDG. Dies 20 de Gener i 3 de Febrer de 2016

Aquesta activitat forma part del Pla Marc de Formació del Personal Docent i Investigador de la UdG i està adreçada exclusivament a aquest col·lectiu.

Els reptes que ens planteja la realitat de canvi constant a la societat, ens obliguen a replantejar-nos constantment els sistemes de docència tradicionals.

Els docents innovadors i inquiets, ja fa temps que estan buscant, provant i descobrint noves formes de docència que van més enllà de la simple transmissió de coneixements i/o del concepte d’aprenentatge tradicional. Ja fa temps que saben que cal acompanyar als alumnes en el procés d’aprendre a aprendre, del desaprendre constant i del reaprendre.

Però aquesta tasca no resulta fàcil, si tenim en compte que els docents que ara afronten aquest repte, moltes vegades han partit de models tradicionals d’aprenentatge i, per tant, s’adonen que cal trencar molts paradigmes arrelats en si mateixos abans de generar el canvi en els seus alumnes.

En tot cas, sí que tenim clar que necessitem professors que, a banda d’una alta especialització i coneixement en la seva disciplina, siguin capaços de despertar en els alumnes la inquietud, l’ esperit d’autocrítica i acompanyar-los en el desenvolupament d’habilitats que els donin poder per transformar les adversitats del futur en possibilitats.

En aquest context, els nous paradigmes i estratègies que ens ofereix el coaching ens poden ajudar a obrir noves possibilitats per a millorar la nostra forma d’entendre la docència i aconseguir resultats fins ara inimaginables.

http://www.udg.edu/tabid/6126/Default.aspx?ID=1722