ELEVATOR PITCH: COM TREURE RENDIMENT DE LES TEVES ESTRATÈGIES DE NETWORKING

06/11/2012

Organitzat per l'Ajuntament de Roses. Dies 6 i 13 de Novembre de 2012.

Elevator Pitch (discurs o conversa de l'ascensor), és un concepte que fa referència a la forma més efectiva i impactant d'explicar de forma breu (el temps que tardem en pujar un ascensor), la teva idea de negoci o projecte.

Els emprenedors i emprenedores podem tenir un gran pla de negoci, amb tots els detalls estudiats i planificats. També podem participar en diversitat d'activitats de networking. Però si ens manca la capacitat de resumir i transmetre de forma atractiva la nostra idea de negoci, perdrem moltes oportunitats d'aprofitar "aquell instant" en el que tenim accés a persones que ens poden aportar un valor per a dur a terme la nostra idea de negoci (clients, inversors, partners,...).

http://www.roses.cat/ca/agenda/agenda.aspx?IdEsdeveniment=3540&IdProgramacio=3554&Data=01/10/2012&DataMinim=01/10/2012&DataMaxim=01/10/2012&Mes=10&Any=2012