El poder de les emocions i les converses a l’empresa familiar

26/04/2018

JORNADES GIRONA EMPRESA FAMILIAR. Dijous,26 d’abril de 2018
De 9:30 a 11:00 h. Hotel Carlemany Girona (Plaça Miquel Santaló)

 

CREACIÓ DE VALOR A LES EMPRESES FAMILIARS: CANVI GENERACIONAL.

En aquesta primera jornada de l’any s'aborda des d’una perspectiva jurídic-emocional les qüestions clau que s’han de conèixer per saber afrontar el canvi generacional en l’Empresa Familiar.

En l’empresa familiar les dificultats relacionals que podem trobar a qualsevol família, es veuen magnificades per les repercussions que tenen en la fluïdesa i la bona marxa de l’empresa. Les desavinences, pors, ressentiments i històries no resoltes van a parar a les reunions de feina, al producte que es fabrica o al servei que s’ofereix i, tanmateix, al compte de resultats. Totes les seves dificultats poden arribar a afectar als treballadors, proveïdors i clients de l’empresa. Presentaré un lideratge que potencia la seva habilitat per a preservar la salut emocional de la pròpia familia, identificant quines són aquestes emocions, quins són aquests patrons relacionals i com transformar-los.

 

PROGRAMA

09:00 – 9:30 h Café de benvinguda i recepció dels assistents

9:30 h Presentació de la jornada: Albert Collado. Soci del Departament Tributari de Garrigues.

9:30 – 10:15 h Reptes fiscals i legals de la família empresària: com viure i fer viure l’empresa familiar

Arantxa Tobaruela. Counsel, Responsable del Departament Civil de Garrigues en la línia de l’Empresa Familiar. Albert Collado. Soci del Departament Tributari de Garrigues.

Les famílies empresàries han de plantejar-se com donar resposta jurídica i fiscal als reptes de mantenir i fer crèixer l’empresa i el patrimoni familiar, generar la liquidesa necessària pels seus membres i, arribat el moment, procedir a un traspàs de l’empresa i el patrimoni familiar a la següent generació Però més enllà d’aquest cicle que en podríem dir “natural”, s’ha de tenir també present que poden sobrevenir determinadas situacions (mort, incapacitat, divorci, etcètera) que comporten conseqüencies personals i patrimonials a les quals cal fer front amb els diferents instruments i mecanismes que permet la legislació civil, dins del que anomenaríem un “pla de contingència” personal i familiar

10:15 – 11:00 h El poder de les emocions i les converses a l’empresa familiar

Joana Frigolé. Consultora, Coach professional.

En l’empresa familiar les dificultats relacionals que podem trobar a qualsevol família, es veuen magnificades per les repercussions que tenen en la fluïdesa i la bona marxa de l’empresa. Les desavinences, pors, ressentiments i històries no resoltes van a parar a les reunions de feina, al producte que es fabrica o al servei que s’ofereix i, tanmateix, al compte de resultats. Totes les seves dificultats poden arribar a afectar als treballadors, proveïdors i clients de l’empresa Presentarem un lideratge que potencia la seva habilitat per a preservar la salut emocional de la pròpia familia, identificant quines són aquestes emocions, quins són aquests patrons relacionals i com transformar-los

11:00 h Tancament de la jornada

 

Informació addicional