CREACIÓ I GESTIÓ DE MICROEMPRESES

05/02/2015

PLANIFICACIÓ i ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS i MATERIALS PER A ASSOLIR LA MÀXIMA EFICIÈNCIA i EFICÀCIA.

Organitzat pel Consell Comarcal de la Selva.
Inici: Febrer 2015
Finalització: Juny 2015

 

  • LA FUNCIÓ ESTRATÈGICA DELS RRHH
  • ESTRATÈGIES D’ATRACCIÓ, CAPTACIÓ I RETENCIÓ DEL TALENT
  • FASE I. ESTRUCTURA i ORGANITZACIÓ
  • FASE II. DESENVOLUPAMENT DEL TALENT
  • FASE III. APORTACIÓ VALOR DIFERENCIAL

 

http://www.selva.cat/portal/index.php/serveis/premsa-i-comunicacio/noticies/64-desenvolupament-empresarial/327-el-consell-comarcal-organitza-un-curs-de-creacio-i-gestio-de-microempreses-per-a-persones-en-situacio-d-atur