Conferència colloqui: Les noves generacions

09/12/2021

Conferència colloqui: Les noves generacions

En aquest debat organitzat pel Punt Diari i Fundació la Caixa, parlarem del futur de les noves generacions amb 

Quim Salvi i Mohammed El Amrani.