COM POTENCIAR I LIDERAR L'ADAPTACIÓ AL CANVI DELS NOSTRES EQUIPS

27/05/2016

Organitzat per l'Escola de Capacitació Agrària de Santa Coloma de Farners, el dia 27 de Maig de 2016.

En un entorn de gran dinamisme, els membres de les organitzacions, treballadors i comandaments estan sotmesos a canvis continus.

Les responsabilitats no sempre estan clarament definides, els treballadors sovint tenen dificultats per fer front a aquesta inestabilitat, que és causa d’angoixa i estrès.

Els directius, responsables de negocis i comandaments necessiten eines i estratègies per a implicar i entusiasmar els seus col·laboradors, liderar els equips, motivar, transmetre...
Aquesta jornada té com a objectius: 

  • Ajudar als assistents a potenciar les pròpies capacitats i fortaleses que ajuden a assolir els objectius i contribuir als resultats dels equips que coordinen
  • Descobrir els aspectes clau que els poden permetre ser més efectius en la comunicació amb els col·laboradors