COM DINAMITZAR I ACONSEGUIR LA MÀXIMA EFECTIVITAT A LES REUNIONS?

22/11/2011

Seminari organitzat pel COL·LEGI D'ECONOMISTES DE CATALUNYA.

Les reunions són utilitzades constantment com a eines de gestió, presa de decisions, intercanvi de coneixement i management. La inversió de temps que comporten no sempre es correspon amb els resultats que se n'obtenen. Amb excessiva freqüència ens adonem que les finalitzem sense acords concrets o detectem amb el pas dels temps que no hem aconseguit que es portin a terme els objectius pactats.

Una gestió inadequada de les reunions no només afecta a la productivitat i rendibilitat, sinó que desencadena una sentiment de frustració i desmotivació en els participants, que mina la generació de noves oportunitats d'intercanvi en el futur i afavoreix l'aparició de desertors.

Conèixer les habilitats i competències que s'han de posar en joc, en funció de l'objectiu particular que pretenem aconseguir i les eines metodològiques més oportunes a cada situació, ens ajudaran a aconseguir una major eficàcia i suprimir definitivament les pèrdues de temps innecessàries de les reunions improductives.