Shadow coaching individual

El shadow coaching  té l’objectiu d’ampliar i complementar el treball que porto a terme en les sessions de coaching individual, faig un acompanyament “in situ” i en temps real en la quotidianitat professional del coachee.

El nom procedeix del fet que el coach es converteix en l’ombra del professional, i t'acompanyo en la teva jornada habitual de treball. Observo les teves accions, comportaments i actituds.

Pacto una planificació prèvia per tal de garantir el mostreig de diversitat de situacions:  treball a nivell individual i reunions amb companys, equips de treball, proveïdors, clients... D’aquesta forma puc identificar com les fortaleses, vulnerabilitats i habilitats competencials es posen en joc mentre actues en l’entorn professional.

Ofereixo feed-back immediat, mentre duem a terme el shadow. I també posterior, en el transcurs de les sessions individuals. D’aquesta forma es potencia la presa de consciència de la teva contribució en aquelles situacions en que no estàs obtenint resultats satisfactoris. Igualment, poso atenció en aquelles fortaleses que donen un impacte molt favorable i són perceptibles pels altres. Finalment també faig incís en aquelles fortaleses que he detectat en el treball individual i no són prou visibles en les situacions reals.

Des d’aquesta mirada tan amplia ens plantegem i consensuem plans d’acció destinats a generar canvis perceptibles que repercutiran en l’execució de la teva labor professional, el desenvolupament de les teves reunions i dels resultats que podràs ser capaç d’assolir.