Shadow coaching grupal

El  shadow  coaching complementa la labor que he realitzat en les sessions de formació i coaching de grups. Consisteix en dur a terme un acompanyament “in situ” en les reunions dels participants. El nom procedeix del fet que el coach es converteix en l’ombra d’aquests equips, i t'acompanyo en les teves reunions de treball, mentre observo les teves accions, comportaments, actituds, emocions i estats d’ànim.

Pretenc fer perceptible i palpable la forma de potenciar les habilitats de treball en equip, lideratge i poder d’influència.

Pacto una planificació prèvia per tal de garantir l’observació de diversitat de reunions:  intradepartamentals, multidisciplinars, equips de treball, proveïdors, clients... D’aquesta forma puc identificar com les fortaleses, vulnerabilitats i habilitats competencials es manifesten en diversitat de situacions.  

Ofereixo feed-back immediat, mentre duem a terme el shadow. I també en una sessió posterior d’equips extraordinària on aprofundeixo de forma més tècnica en les observacions realitzades.

D’aquesta forma l’equip pren consciència de quins són els patrons de funcionament que us estan impedint assolir resultats satisfactoris. Igualment, poso atenció en aquelles fortaleses que us dona capacitat per a superar els reptes. Finalment també faig incís en aquelles fortaleses que en les sessions de coaching grupal s’havien proposat posar en joc i no són perceptibles en la teva quotidianitat.

Des d’aquesta mirada tan amplia ens plantegem i consensuem plans d’acció destinats a generar canvis perceptibles que repercutiran en l’execució de la teva labor professional, el desenvolupament de les teves reunions i dels resultats que sigueu capaços d’assolir com a equip.