Coaching individual

El coaching és un procés d'acompanyament i relació professional continuada en el que es pretén aconseguir que el coachee sigui capaç de veure's des d'una altre mirada i percebre noves alternatives per a millorar les seves accions i, en conseqüència, els seus resultats.

Amb total confidencialitat, objectivitat i rigor, treballem conjuntament amb el coachee, potenciant les fortaleses que ja disposa i desenvolupant aquelles competències en les que hem detectat possibilitats de desenvolupament i que ell desitgi millorar.

Treballem per a que disposi d'altres punts de vista, descobreixi les creences que limiten l'assoliment dels seus objectius, potenciant els seus propis recursos i modificant les seves accions per aconseguir resultats diferents.

El coaching, com a procés de desenvolupament, produeix un gir en la percepció que la persona fa de si mateixa i del seu posicionament en la realitat que l'envolta. Aquest gir, li serveix per a transformar els resultats que produeix.

El procés contempla diverses etapes i amb una durada de 6-9 sessions de entre 1-2 hores cada una.