Avaluació i potenciació del talent

Processos d'identificació i avaluació del talent per a desenvolupar-lo professionalment en llocs de direcció, tècnics/ques qualificats/des o comandaments intermedis, liderant o jugant un paper clau en qualsevol de les àrees funcionals estratègiques de l'organització (operacions, finances, TIC, recursos humans, màrqueting, comercial, enginyeria, etc).


Objectiu

La diversitat d'objectius o reptes organitzatius requereixen talents específics i particulars. Igualment, una mateixa persona amb una tipologia de talent de base, requerirà diverses oportunitats de desenvolupament, en funció del seu moment vital.  I, finalment, el talent de cada persona evoluciona, es desenvolupa i té un gran poder de creixement, si es mou en un entorn organitzatiu adequat.
Així doncs, el repte consisteix en detectar la capacitat d'aportar valor a l'organització de la forma i en el moment oportú, buscant generar sinèrgies i equilibri entre les necessitats de l'organització i les del/la professional.

Serveis

√  Identificació i Valoració de talent específic i potencial.

 Avaluacions de competències per a plans de promoció.

 

Eines i metodologies aplicades

Hi estan implicats dos factors dinàmics i canviants: l'organització i el/la professional. Utilitzem una metodologia pròpia, rigorosa i efectiva que ens permet assegurar la resposta més ajustada a les necessitats de cada client/a i de cada vacant-projecte a cobrir. Els nostres serveis i eines, ens permeten deixar definides les necessitats i les possibilitats, presents i futures, de desenvolupament competencial.

√  Entrevistes per competències

√  Dinàmiques de grup

√  Proves projectives

√  Avaluacions on-line